Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

  "Dzisiaj robię to lepiej niż wczoraj i będę się tego dalej uczył"

Przedszkole Miejskie nr 114- Integracyjne, znajduje się w Łodzi przy ulicy Starosikawskiej18,
kod pocztowy 91-754 , telefon 42 6160042, mail: kontakt@pm114.elodz.edu.pl

Nasze przedszkole posiada 5 oddziałów integracyjnych. Na terenie przedszkola znajduje się przestronny ogród z drewnianym sprzętem do zabaw dla dzieci.
W budynku zostały zlikwidowane bariery architektoniczne; posiadamy podjazdy dla niepełnosprawnych przy wejściu do przedszkola oraz z tarasu prowadzącego do ogrodu a wszystkie łazienki dla dzieci są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Łódź, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 17:00. Uczęszczają do niego dzieci od 3 do 8 lat, które bawią się
i uczą w 5 grupach. Są to grupy integracyjne, do których obok dzieci zdrowych uczęszcza 5 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 20.
Jest to placówka integracyjna dlatego w każdej grupie oprócz nauczyciela- wychowawcy pracuje nauczyciel wspomagający. Integracja ułatwia dzieciom nabywania takich cech jak wrażliwość na potrzeby innych, tolerancja i wyrozumiałość.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe i Ustawie o Systemie Oświaty oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz Statucie Przedszkola.

Dyrektorem Przedszkola jest Pani mgr Aneta Baraniak. Kompetencje dyrektora określa Statut Przedszkola.

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

Kompetencje wymienionych organów określa Statut Przedszkola.

Naszym przedszkolakom zapewniamy:

 • całodzienną opiekę w godz. 6:00-17:00
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, mającą długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
 • nowoczesne metody pracy z dziećmi, stymulujące wszechstronny rozwój osobowości naszych wychowanków
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom wymagającym wsparcia
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • wyżywienie w formie 3 posiłków- samodzielnie przygotowanych
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe i wspomagające 

Przedszkolaki uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych:

 • zajęcia terapii logopedycznej
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • zajęcia z integracji sensorycznej
 • trening umiejętności społecznych TUS
 • trening umiejętności szkolnej TUSZ
 • terapię ręki
 • zajęcia ruchowe przy muzyce
 • zajęcia sportowe

SALE PRZEDSZKOLAKÓW

BIEDRONKI -gr. I

 

PUCHATKI -gr. II

 

ZAJĄCE -gr. III

 

MISIAKI -gr. IV

 

MOTYLE -gr. V

GABINETY I SALE TERAPEUTYCZNE

 

SALA DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA

 

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I GIMNASTYKI

 

GABINETY TERAPII I LOGOPEDII

Przekaż 1,5% podatku

Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Dla Rodziców - tutaj